Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra det som politikerna har beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna. Anders Sandén är kommunchef och även chef över samtliga förvaltningar.


Kommunstyrelsens förvaltning består av:

Kommunchef
Anders Sandén
Telefon 0532-170 12
E-post: 
[email protected]

Förvaltningschef
TF Elisabeth Eskfelt
Telefon 0532-171 85
E-post: 
[email protected]

Personalenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 32
E-post:
[email protected] 

 

IT-enhet
IT-chef
TF Elisabeth Eskfelt
Telefon 0532-171 85
E-post:
[email protected]

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post:
[email protected]

 

Räddningstjänsten
Räddningschef
Henric Helander
Telefon: 0532-172 96
E-post:
[email protected]

 

Kostenheten
Kostchef
Elisabeth Eskfelt
Telefon 0532-171 85
E-post:
[email protected] 

 

Kansli- och utredningsenheten
Kanslichef
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-post:
[email protected]

 

Kulturenheten
Enhetschef
Stefan Jacobson
Telefon 0532-171 00
E-post:
[email protected]

Miljöenheten
Miljöchef
Anna Rangfeldt
Telefon: 0532-172 57
E-post:
[email protected]


Näringslivs- och kommunikationsenheten
Tf. enhetschef
Susanne Korduner
Telefon: 0532-170 26
E-post: [email protected]

Plan- och fastighetsenheten
Tf. enhetschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: 
[email protected]

Sidan uppdaterades 2020-01-14

Synpunkter på sidan?