Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens fyra förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra det som politikerna har beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna. Anders Sandén är kommunchef och även chef över samtliga förvaltningar.


Kommunstyrelsens förvaltning består av:

Kommunchef
Anders Sandén
Telefon 0532-170 12
E-post: 
anders.sanden@amal.se

Förvaltningschef
Ida Rådman
Telefon 0532-170 13
E-post: 
ida.radman@amal.se

Personalenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 32
E-post:
per.ljungberg@amal.se 

 

IT-enhet
IT-chef
TF Ida Rådman
Telefon 0532-170 13
E-post:
ida.radman@amal.se

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post:
stig-arne.olsson@amal.se

 

Räddningstjänsten
Räddningschef
Henric Helander
Telefon: 0532-172 96 (växel)
E-post:
henric.helander@amal.se

 

Kostenheten
Kostchef
Elisabeth Eskfelt
Telefon 0532-171 85
E-post:
elisabeth.eskfelt@amal.se 

 

Kanslienheten
Kanslichef
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-post:
bjorn.skog@amal.se

 

Kulturenheten
Enhetschef
Stefan Jacobson
Telefon 0532-171 00
E-post:
stefan.jacobson@amal.se

Miljöenheten
Miljöchef
Anna Rangfeldt
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se


Utvecklingsenheten
Enhetschef
Ida Rådman
Telefon: 0532-170 13
E-post:
ida.radman@amal.se 

Tillväxtenheten
tf. Enhetschef
Anders Sandén
Telefon 0532-170 12
E-post: 
anders.sanden@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-09-05

Synpunkter på sidan?