Förvaltningsorganisation


För att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten och avlopp och mycket annat, behövs en organisation med anställda.

Organisationen är indelad i fem förvaltningar som är specialiserad på olika områden. Det är kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Varje förvaltning styrs av en nämnd eller styrelse. Det finns också två kommunala bolag, ÅKAB (Åmåls Kommunfastigheter AB) och SÅAB (Stadsnät i Åmål AB).

Kommunens ca 1 200 anställda arbetar i någon av dessa fem förvaltningar. Förvaltningarna planerar och genomför det som politikerna i nämnderna beslutar om. Det är alltså de politiska organisationerna som styr de anställda i förvaltningarna. Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna.

KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-05-28

Synpunkter på sidan?