Servitut

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd.

Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskyddet för att uppföra anordningen.

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?