Särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

Nedanstående fyra villkor ska då vara uppfyllda:

  • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.
  • Byggnaden eller åtgärden kan inte placeras utanför det strandskyddade området.
  • Byggnaden är inte utformad för boende.
  • Din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning.

Hobbyverksamhet är inte ett undantag från förbudet.

Kontakta oss för att vara säker på om undantaget gäller dig.

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?