LIS-områden

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl, enligt nedan, som kan åberopas:

Särskilda skäl

Exempel

En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden
Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv t.ex.; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting
Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?