Fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

Du behöver både bygglov och strandskyddsdispens för större byggnader.

Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.

Ibland omfattas strandskyddsområdet även av biotopskydd, naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildsskydd. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan om strandskyddsdispens. Därutöver krävs också tillstånd eller dispens från de andra skydden.

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta oss.

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se
Thomas Carlson
Bygglovsingenjör
Telefon: 0532-170 80
E-post: t
homas.carlson@amal.se
Fatima Åhl Sjöberg
Plan- och bygglovsingenjör
Telefon: 0532-170 65
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?