Tillsyn

Kommunen ska genom tillsyn kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Tillsynen är viktig för att lagen ska bli lika för alla. 

Om kommunen inte bedriver denna tillsyn så innebär det att de som glömmer att söka dispens eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill, medan de som söker dispens får restriktioner eller blir nekade dispens.

Kommunen får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker kommunen även överträdelser när personal är på platsbesök. 

 KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?