Öka chanserna att få dispens

  • Bygg hellre utanför det strandskyddade området.
  • Vill du ändå pröva förutsättningarna att bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan fastställd tomtplats.
  • Gäller det en brygga ökar chanserna att få dispens om den placeras där det redan finns lagliga bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.
KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon:
0532-172 59
E-post:
rebecca.retz@amal.se
Anna Rangfeldt
Miljöchef
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?