Köldmedier

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras. Köldmedier används i utrustning som bland annat kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar.

Köldmedierna CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen och ska därför enligt svenska och internationella regler fasas ut. Idag gäller generellt förbud att använda utrustning som innehåller CFC. Undantag finns dock för enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram, vilka får användas där de installerats och tills de tjänat ut sin tid. De får inte fyllas på eller flyttas. HCFC får inte användas vid nyinstallation eller för påfyllnad av befintliga anläggningar. Regeringen har beslutat om ett användningsförbud av anläggningar innehållande mer än 3 kg HCFC from 1 januari 2015.

Märkning

All utrustning som innehåller köldmedia ska märkas med uppgifter om typ och mängd av köldmedia.

Läckagekontroll och rapportering till miljökontoret

All utrustning som innehåller 3 kg köldmedia eller mer ska årligen genomgå återkommande läckagekontroll. Den kontrollen ska utföras av certifierad kylfirma. * med utbildad personal.

Har man, i en yrkesmässig verksamhet, utrustning som sammanlagt innehåller 10 kg köldmedia eller mer måste resultatet från läckagekontrollen rapporteras in till miljöenheten. Utrustning som innehåller mindre än 3 kg köldmedia ska inte räknas med. Rapporten ska redovisa föregående kalenderår och vara inne senast 31 mars.

Exempel 1: om man har 6 st värmepumpar à 2 kg köldmedia, totalt 12 kg, så omfattas de inte av kravet på återkommande läckagekontroll och behöver därför inte rapporteras in till miljöenheten. Exempel 2: om man har 3 st värmepumpar à 3 kg, totalt 9 kg, så omfattas de av kravet på återkommande läckagekontroll, men man behöver inte rapportera resultat till miljöenheten.

Innan installation eller konvertering av stationär utrustning, för yrkesmässigt bruk, innehållande 10 kg köldmedia eller mer ska miljöenheten informeras. Installation ska utföras av certifierad kylfirma. Miljöenheten ska genom den årliga rapporten också få information om utrustning som har skrotats föregående kalenderår. Skrotning ska utföras av certifierad kylfirma.

Miljösanktionsavgift

Miljöenheten är skyldiga enligt miljöbalken att besluta om miljösanktionsavgift bland annat om kontroll ej utförs, om kontrollrapporten inte skickas in eller kommer in för sent.

 

 

 

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?