Kemiska produkter

Kemikalier kan redan i små mängder vara skadliga för människor och miljö. Det allra enklaste sättet att undvika hälso- och miljörisker är att använda mindre skadliga kemikalier.

Miljöenhetens huvudsakliga tillsynsuppgift är att kontrollera att den som tillverkar, importerar, säljer eller använder kemiska produkter ansvarar för att produkterna hanteras på ett bra sätt.

Giftfri miljö

Det övergripande miljömålet när det gäller kemikalier en Giftfri miljö.

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

För att nå målet en Giftfri miljö är det viktigt att:

  • kemiska produkter hanteras och förvaras på ett sådant sätt att skador på hälsa och miljö undviks.
  • skadliga kemiska produkter ersättas av produkter som är mindre skadliga.
  • alla kemiska ämnens och produkters skadliga effekter på människa och miljö utreds.
  • de som hanterar kemiska produkter informeras om skaderisker och förebyggande åtgärder.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?