Information till båtägare

Åmåls A-hamn

Att semestra i Sverige med båt är en fantastisk upplevelse som miljoner svenskar och turister gör varje år. För att kunna bevara våra vackra kuster och strandmiljöer krävs att vi alla hjälps åt. Som båtägare har du en mängd olika regler och bestämmelser att följa.

Spillvatten som uppstår vid båtbottentvätt innehåller föroreningar. Då dessa kan ha negativ påverkan på organismer i sjöar och vattendrag behöver spillvattnet renas innan det släpps åter till miljön. Båtbottentvätt ska därför ske på spolplatta försedd med grovrensränna ansluten till reningsanordning.

Reglerna kring vad du som båtägare får göra kan skilja från kommun till kommun, så var noga med att ta reda på vad som gäller där du befinner dig.

I listan till höger finns direktlänkar till sidor med information som kan vara bra att veta för dig som båtägare.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?