Utredning Fengersfors bruk

Provtagning på bruket

I Fengersfors och Fröskog görs det under hösten 2019 en undersökning av eventuella föroreningar från den tidigare bruksverksamheten vid Fengersfors bruk.

Förutom bruksområdet med deponier undersöks även recipienterna Knarrbyån, Kristinedalsdammen och sjön Ärr. Prov tas på jord, grundvatten, ytvatten och sediment.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?