Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet utgör en viktig del av kontorets uppgifter, arbetet innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken. Med tillsyn menas att miljöenheten ser till att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter så att människors hälsa och miljön skyddas.

De verksamheter som Miljöenheten har tillsyn över omfattar allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner, enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Arbetet bedrivs genom att göra inspektioner, granska miljörapporter och anmälningar, informera och ge råd och tips. Det vi bl.a. tittar på är egenkontroll, utsläpp till luft, mark och vatten, avfalls- och kemikaliehantering samt buller.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?