Miljörapport

Du som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år.

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via den centrala databasen för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

KONTAKTINFORMATION

Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: ulf.malmsten@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?