Miljöenhetens personal

På miljöenheten arbetar sju personer:

Anna Rangfeldt jobbar som miljöchef och har övergripande ansvar för miljöenheten samt med handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon: 0532-172 57
E-post: anna.rangfeldt@amal.se


Kent Gustawsson jobbar som 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör. Han har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar, enskilda vattentäkter samt avfallsfrågor. Kent är även ställföreträdande miljöchef.

Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se


Rebecca Retz jobbar som miljöstrateg inom områdena naturvård, strategiskt miljö-, klimat- och energiarbete, samt med handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon: 0532-172 59
E-post: rebecca.retz@amal.se


Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och förorenad mark.
Telefon: 0532-172 56
E-post: ulf.malmsten@amal.se


Jenny Apelgren jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel och hälsoskydd.
Telefon:
0532-174 95
E-post:
jenny.apelgren@amal.se


Johanna Eriksson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel, dricksvatten och hälsoskydd.
Telefon: 0532-170 64
E-post: johanna.eriksson@amal.se


Katarina Hallberg ska jobba som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Tillträder 7 november

 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

MiljöenhetenMålet med tillsyn är att skydda miljö och hälsa
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?