Registrering

Uppfyller din livsmedels- eller dricksvattenverksamhet kriterierna för att registreras hos miljöenheten ska en anmälan lämnas in senast 2 veckor innan verksamhetsstart.

Kostnaden för registreringen är 940 kr, detta är en engångssumma som betalas i samband med registreringen.

livsmedelsverkets hemsida hittar du information och aktuell lagstiftning i samband med verksamhetsstart, samt för att driva en livsmedels- eller vattenverksamhet.

Från och med den 1 januari 2019 kan miljöenheten ta ut sanktionsavgifter om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

För mer information kontakta miljöenheten eller besök livsmedelsverkets hemsida.

Krävs tillstånd från andra myndigheter?

Kom även ihåg att det kan vara aktuellt att kontakta andra myndigheter när du startar din verksamhet.

Det är verksamhetsansvarigs ansvar att kontrollera om andra tillstånd krävs. 

På bolagsverkets hemsida verksamt.se får du hjälp att skapa en checklista över vilka myndigheter som ska kontaktas i samband med verksamhetsstart, exempelvis räddningstjänsten, VA-renhållning, bygglovsenheten, tillväxtenheten, alkohol- och tobakshandläggare, polisen och sotare.

Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION
Jenny Apelgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-174 95
E-post:
jenny.apelgren@amal.se
Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
johanna.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?