Byte av ägare eller bolagsform

Registreringen är knuten till den person som lämnat in en anmälan. Därför ska du också anmäla om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform.

Vid ägarbyte:

  • den nya ägaren ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten.
  • den gamla ägaren ska avregistrera sin verksamhet hos miljöenheten.

Från och med den 1 januari 2019 kan miljöenheten ta ut sanktionsavgifter om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

Johanna Eriksson
KONTAKTINFORMATION
Jenny Apelgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-174 95
E-post:
jenny.apelgren@amal.se
Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
johanna.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?