Rese- och transportpolicy

En av kommunens fina cyklar

Kommunens rese- och transportpolicy antogs av fullmäktige 2008. Under 2014 uppdaterades policyn.

Rese- och transportpolicyn syftar till att alla resor som företas av kommunens anställda ska vara miljöanpassade, trafiksäkra och kostnadseffektiva. Detta innebär att rese- och transportpolicyn innehåller exempelvis miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av leasingfordon, rekommendationer avseende val av transportmedel och uppföljningsrutiner m.m.

Till höger kan du ta del av den uppdaterade versionen från 2014.

KONTAKTINFORMATION

Rebecca Retz
Miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post: rebecca.retz@amal.se

Dokument:

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?