Energi och klimat

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids mest angelägna miljöproblem och största utmaningar. Människans utsläpp av så kallade växthusgaser är den dominerande faktorn till klimatförändringarna.

Världen över försöker man nu genom långt gående internationella avtal minska utsläppen av växthusgaser. Den svenska regeringen och riksdagen tar frågan på stort allvar och arbetar med strategier, stimulanspaket och andra åtgärder på det nationella planet. På det lokala planet pekas kommunerna ut som en viktig aktör i det pågående klimatarbetet.

Energi- och klimatarbete i Åmål

Åmåls kommun arbetar kontinuerligt med energi- och klimatfrågan. De styrande dokumenten i detta arbete är kommunens energieffektiviseringsstrategi, energi- och klimatstrategi samt rese- och transportpolicy. Du kan läsa mer om detta arbete via menyn till vänster.

De kommunala energistrategerna är en viktig resurs i det lokala energi- och klimatarbetet.

KONTAKTINFORMATION
Rebecca Retz
Miljöstrateg 
Telefon: 0532-172 59
E-post: re
becca.retz@amal.se
Lars-Anders Sjögren 
Miljöstrateg (Teknik- och fritid)
Telefon:
0533-836 76
E-post:
lars-anders.sjogren@saffle.se
Angelika Samuelsson
Energistrateg (
Dalslands miljö- och energikontor)
Telefon: 0530-939 454
E-post: angelika.samuelsson@dalsland.se

Fossilfritt Sverige

Vi är en del av klimat 2030

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?