Hushållsavfall

Hushållsavfall är allt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. För att minska mängden avfall som går till deponi kan du källsortera eftersom en stor del av vårt avfall går att återvinna.

Mer information om avfallshantering för hushåll kan du hitta på sopor.nu eller under fliken Teknisk service

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?