Avfall och återvinning

Miljöenheten ansvarar för ansökan om förlängt hämtningsintervall av brännbart hushållsavfall eller om du vill dela avfallsbehållare med en granne. Du kan läsa mer om detta under fliken Hushållsavfall till vänster.

Ansvaret för renhållningen i Åmåls kommun ligger under Teknik- och fritidsförvaltningen. Under fliken Teknisk service hittar du information om bland annat Östby miljöstation, återvinningsstationer, sophämtning och slamsugning.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

KONTAKTINFORMATION
Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon:
0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se
renhållning

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?