Konsument

I Åmåls kommun kan du få energirådgivning och konsumentrådgivning. Vår budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med

  • Hur man får bättre överblick över ekonomin och skulderna
  • Hur man får pengarna att räcka längre
  • Finns det någon väg ut ur skuldfällan?
  • Hur gör man en överenskommelse med banker och kreditgivare?
  • Vad händer om man inte kan betala sina skulder?
  • Skuldsanering? Vad säger lagen?
  • ... och mycket mer

Här finner du också information om Notarius Publicus, Överförmyndare och Borglig vigsel.

Sidan uppdaterades 2019-04-03

Synpunkter på sidan?