Enheten för arbete och utveckling

Enhetens verksamheter fokuserar på samordning, rehabilitering, aktivering,
kompetenspåbyggnad, sysselsättning samt stöd till detta. Enheten stöttar personer
till egen försörjning i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet.
Inom enheten erbjuds arbetsprövningsplatser med utrymme för att ta hänsyn till varje
individs unika behov. Enheten är en anordnande verksamhet med alla för uppdraget relevanta
professioner samlade på en plats. På så vi skapas utrymme till att utforma så beprövade
arbetsprövningsplatser som möjligt.

Kontaktinformation

Enhetschef
Joacim Dahlman

Telefon: 0532-174 35
E-post: joacim.dahlman@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-04-14

Synpunkter på sidan?