Verksamhet arbete och vuxnas lärande

Vi verkar aktivt för att bidra till ett Åmål där alla kommuninvånarnas kompetenser
synliggörs och får komma till nytta samt även, vid behov, utvecklas.
Detta oavsett om man har bott i Åmåls Kommun i en månad eller många år.
Genom våra verksamheter arbetar vi för ett välintegrerat, aktivt Åmål där alla delar är
inkluderade och bildar helheten och där helheten, genom sin mångfald, visar upp alla sina delar.

Verksamhetens uppdrag:

Arbete och vuxnas lärande arbetar för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna
för ekonomiskt bistånd. Berörda personer skall i högre omfattning än nu slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Kontaktinformation

Verksamhetschef
Per Lundin

Telefon: 0532-171 72
E-post: per.lundin@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-04-14

Synpunkter på sidan?