Information om Covid-19, läs mer här.

Ventilationskontroll OVK

Enligt plan- och byggförordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (2011:0331) är fastighetsägare skyldig att ventilationskontroll sker inom återkommande besiktningsintervall. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig. 

Ventilationskontrollen ska protokollföras. Protokollen ska lämnas till fastighetsägaren och Samhällsbyggnadsenheten. Utförd ventilationskontroll ska anslås på väl synlig plats t ex trapphus eller entré.

Besiktning av FT-ventilation i nybyggnad en- och tvåbostadshus ska utföras innan systemet tas i bruk.

Återkommande besiktning skall utföras enligt nedanstående intervaller:

Exempel på byggnader - Besiktningsintervall

  • Daghem, skolor, vårdlokaler - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader - FT-vent. - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader - F-vent. - 6 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader - S-vent. - 6 år

Sidan uppdaterades 2020-11-12

Synpunkter på sidan?