Tillgänglighetsguiden Åmål


Tillgänglighetsguiden för Åmål, dokumentet är i pdf-format.pdf (pdf 1 MB)

Förord
Denna tillgänglighetsguiden är en revidering av 2001-års utgåva. Nya och ändrade lokaler sedan 2001 har inventerats och kompletterar tidigare material.

Avsikten med guiden är att redovisa vilka möjligheter en rörelsehindrad person har att besöka offentliga lokaler, affärer, restauranger, post, bank, apotek o.s.v. i Åmåls kommun.

Tillgänglighetsguiden (med separata besiktnings- anteckningar) utgör också ett samlat dokument för vad som behöver förbättras i publika lokaler i Åmåls kommun.

Regering och riksdag beslutade 2001 att i samtliga publika lokaler och allmänna platser i Sverige skall ”enkelt avhjälpta hinder” undanröjas. Senast år 2010 skall detta arbete vara färdigställt.

Enkelt avhjälpta hinder kan var mindre nivåskillnader, tunga dörrar, felaktigt placerad utrustning, bristande kontrastmarkering, bristande belysning, brist på balansstöd i trappor och ramper.

Det lokala handikapprådet har följt arbetet med stort intresse samt granskat guiden.
Sidan uppdaterad 2011-06-15

Sidan uppdaterades 2020-10-29

Synpunkter på sidan?