Ny och utökad LIS-plan - paus i arbetet

Brygga vid sjö

Paus i arbetet med LIS-planen
Samhällbyggnadsenheten har gjort en paus i arbetet med den reviderade LIS-planen för Åmåls kommun. Uppehållet görs med anledning av regeringens utredning med förslag på nya strandskyddsregler. När de nya reglerna träder i kraft, vilket är beräknat till årsskiftet 2021/2022, kommer det att påverka stora delar av slutförandet av den reviderade LIS-planen för Åmåls kommuns del.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Samhällsbyggnadschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Länkar

Boverket - www.boverket.se

Lantmäteriet - www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen Västra Götaland - www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

PBL Kunskapsbanken  - www.boverket.se

 

Sidan uppdaterades 2023-02-10

Synpunkter på sidan?