Sammanställning av medborgardialog

Nu finns en sammanställning av den medborgardialog som genomfördes under maj 2021 tillgänglig.

Sammanställning av medborgardialog (i sin helhet) pdf (pdf 6,6 MB)

Sammanställning av medborgardialog (utan bilagor) pdf (pdf 7,3 MB)

Sidan uppdaterades 2021-12-10

Synpunkter på sidan?