Naturbild med rubrik

Tyck om din livsmiljö

Hur vill du att Åmål ska utvecklas de närmaste åren? I en medborgardialogen fanns möjlighet att vara med och påverka Åmåls kommuns nya översiktsplan. Det gick att delta genom att svara på en digital webbenkät:

Enkäten stängdes 6 juni 2021.

Vykort

I början av maj delade vi ut ett vykort till alla hushåll som man kunde fylla i och lägga i våra postlådor. Om du bor inne i Åmål kan du lägga vykorten i kommunbrevlådorna vid Norrtull eller Stadshuset.

Under perioden fram till 16 maj fanns möjlighet att lämna vykortet på någon av utplacerade röda postlådor. Dessa fanns vid:

 • Ånimskogs bygdegård

 • Edsleskogs kyrka

 • Fengersfors lanthandel

 • Tösse kyrka

 • Mo kyrka

222 personer genomförde den digitala webbenkäten och cirka 80 personer postade vykort.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön.

Läs mer om vad en översiktsplan är.

 

Kontaktpersoner
Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Samhällsbyggnadsstrateg
Andreas Bäckman
Telefon: 0532-170 75
E-post:
andreas.backman@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-07

Synpunkter på sidan?