Översiktsplan

En översiktsplan för Åmåls kommun samt ett tematiskt tillägg (LIS-plan) upprättades under 2012-2013. ÖP 2013 och LIS-planen var ute på granskning 7 oktober till 7 december 2013. Efter inkomna synpunkter upprättades antagandehandlingar som antogs av KF 26 februari 2014. Inget överklagande av KF:s beslut togs emot inom tre veckor från den dag kommunens antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla, därmed ansågs kommunens antagandebeslut ha vunnit laga kraft den 26 mars 2014.

 

Översiktsplan (ÖP) 2013 och LIS-plan

ÖP 2013 pdf (pdf&nbsp18,03 MB)

LIS-Plan pdf (pdf&nbsp18,70 MB)

 

 

ÖP.jpg

Sidan uppdaterades 2023-02-10

Synpunkter på sidan?