Detaljplan för Stora Berga 1:56, Vänersvik

 

Detaljplan för Stora Berga 1:56, Vänersvik antogs av kommunfullmäktige 2014-05-27 och vann laga kraft 2014-06-26.

 

Syftet med planen är att ge möjligheter till försäljning av fastigheten Stora Berga 1:56, Vänersvik. Kommunens målsättning med föreslagen planläggning är inte bara att ändra fastighetens användandeområde, utan också skapa ett attraktivt område att vistas i för allmänheten samt bättre tillgång till Vänerns kustremsa. Planen bedöms inte avvika från Översiktsplanen 2013.

 

Hur har planprocessen bedrivits?

Samråd            2014-01-20 – 2014-02-17

Granskning     2014-03-24 – 2014-04-14

Antagen           2014-05-27

Laga kraft        2014-06-26

 

 

Sidan uppdaterades 2020-09-07

Synpunkter på sidan?