Detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken, Åmåls kommun.

Detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken antogs av kommunfullmäktige 2014-09-24 och vann laga kraft 2015-11-12.

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter till avstyckning av nya tomter för bostadsändamål efter förfrågan från fastighetsägare i området. Det aktuella området ligger ca 1 mil söder om Åmål vid Vänern.

 

Så har planprocessen bedrivits
Samråd 2013-09-162013-10-14
Granskning 2014-05-262014-06-23
Inför antagande 2014-09-24
Överklagande 2014-10-02
Laga Kraft 2015-11-12

Sidan uppdaterades 2020-04-16

Synpunkter på sidan?