Ny detaljplan för småbåtshamn, del av Åmål 2:1, Åmål

 

Kungörelse pdf (pdf 108 KB)

 

Fastighetsförteckning pdf (pdf 16 KB)

 

Genomförandebeskrivning pdf (pdf 442 KB)

 

Geo PM pdf (pdf 3,4 MB)

 

Illustrationsplan pdf (pdf 159 KB)

 

MKB Differenser 682 Måkeberg pdf (pdf 11,8 MB)

 

Planbeskrivning pdf (pdf 2,0 MB)

 

Plankarta A1 pdf (pdf 168 KB)

 

Plankarta A3 pdf (pdf 152 KB)

 

Samrådsredogörelse pdf (pdf 454 KB)

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2013-09-16

Sidan uppdaterades 2020-04-16

Synpunkter på sidan?