Mot Åmål 2050

Samrådet för kommunens förslag till ny översiktsplan har nu avslutats.

Nu börjar arbetet med att sammanställa och kommentera alla synpunkter som har inkommit under samrådstiden (16 maj - 15 augusti).
Detta kommer resultera i en samrådsredogörelse där både inkomna synpunkter och kommunens kommentarer till dessa kommer framgå. Denna samrådsredogörelse kommer publiceras i samband med nästa skede i processen; granskningen.
Justeringar inför granskningen kan komma att göras i både kartor och texter.

 

Länken till samrådsförslaget för översiktsplanen finns just nu i högerspalten.
Vänligen observera att det inte längre går att lämna synpunkter på samrådsförslaget.
Nästa tillfälle att lämna synpunkter på förslaget är under granskningen.

 


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Översiktsplanen ska ses över varje mandatperiod och det avgörs då huruvida den fortfarande är aktuell eller inte. Om den inte länge anses aktuell ska en ny översiktsplan upprättas.


Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
- Aktualitetsprövning av ÖP 2013
- Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
- Påbörjan av ny översiktsplan
- En workshop med allmänhet (en av sammanlagt sex planerade)
- Politisk workshop 2020-10-27

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.
Sammanställning av inkomna synpunkter har publicerats under rubriken "Medborgardialog om ny översiktsplan" i vänsterspalten.

2022
Samråd av översiktsplanen mellan 16 maj och 15 augusti.


Vad är kvar att göra?

• Granskning – Hösten 2022. Möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll.
• Antagande av översiktsplan 2023. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör

Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se

Samhällsbyggnadsstrateg
Jana Gustafsson
Telefon: 0532-170 75
E-post:
jana.gustafsson@amal.se

Kommunens förslag till ny översiktsplan är digital och samrådsförslaget kan nås HÄR.

 

Översiktsplanens olika avsnitt finns även att läsa som PDF.

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Avsnitt 7

Det saknas dock ett antal kartor i denna version pga en bugg hos leverantören. Alla kartor finns att se i den digitala versionen.

Sidan uppdaterades 2022-08-16

Synpunkter på sidan?