Information om Covid-19, läs mer här.

Pågående arbete med ny översiktsplan

Arbetet med en ny översiktsplan har startat – du kan bidra!

Under 2020 har arbetet med en ny översiktsplan påbörjats. Hittills har bland annat workshop med allmänhet och politiker hållits. Dialogarbetet tog sig en vändning då coronapandemin inte gjorde det möjligt att fortsätta dialog- och förankringsarbetet genom fysiska möten så som det påbörjats. Under april och maj 2021 genomfördes en insamling av synpunkter och idéer. Materialet kommer nu att bearbetas inför den stora samrådsutställningen. 


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Översiktsplanen ska ses över varje mandatperiod och det avgörs då huruvida den fortfarande är aktuell eller inte. Om den inte länge anses aktuell ska en ny översiktsplan upprättas.


Var i processen är översiktsplanen just nu?

Våren 2021 – genomförs en medborgardialog genom en webbenkät och vykort. Till sommaren kommer en sammanställning av enkäten att finns tillgänglig här på kommunens hemsida. Resultatet från enkäten kommer att användas som ett underlag för framtagandet av kommande samrådshandlingar för översiktsplanen. Samråd kring översiktsplanen väntas preliminärt kunna genomföras våren 2022. Under samrådet ges tillfälle att tycka till om översiktsplanens innehåll. 


Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
- Aktualitetsprövning av ÖP 2013
- Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
- Påbörjan av översiktsplan
- En workshop med allmänhet. (en av sammanlagt sex planerade).
- Politisk workshop 2020-10-27.

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.


Vad är kvar att göra?

• Samråd – tidig vår 2022. Möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll.
• Granskning – Hösten 2022. Möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll.
• Antagande av översiktsplan 2023. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål, Norrtullhuset.
Mån-fre 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör

Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-08-05

Synpunkter på sidan?