Ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Åmåls kommun. Översiktsplanen, som förkortas ÖP, informerar om hur kommunen vill använda markområden utanför tätorten Åmål. Den fördjupade översiktsplanen, som förkortas FÖP, talar om hur marken inom tätorten Åmål ska användas. 

Arbetet med en ny ÖP och FÖP tar lång tid och innehåller många steg innan politikerna i kommunfullmäktige beslutar att anta planen. Målet är att den nya planerna ska vara klara under hösten 2021. Arbetet är nu inne i en förberedande del. Alla som bor i kommunen kommer att kunna lämna synpunkter på flera olika scenarier som kommer att presenteras här på hemsidan. 

Mer information kommer.

 

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål, Norrtullhuset.
Mån-fre 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-11-10

Synpunkter på sidan?