Ny och utökad LIS-plan - paus i arbetet

Paus i arbetet med LIS-planen
Samhällbyggnadsenheten har gjort en paus i arbetet med den reviderade LIS-planen för Åmåls kommun. Uppehållet görs med anledning av regeringens utredning med förslag på nya strandskyddsregler. När de nya reglerna träder i kraft, vilket är beräknat till årsskiftet 2021/2022, kommer det att påverka stora delar av slutförandet av den reviderade LIS-planen för Åmåls kommuns del.

LIS är en förkortning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En LIS-plan är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ny och utökad LIS-plan. På den här sidan kan du läsa mer om tidplan och syftet med LIS-planen.

Brygga vid sjö

Sidan uppdaterades 2021-03-23

Synpunkter på sidan?