Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Planändringen syftar till att underlätta utbyggnad av området i enlighet med gällande detaljplans intentioner samt
öka attraktiviteten för allmänheten samt de boende i området. Detta genom borttagande av ej ändamålsenliga
planbestämmelser samt möjliggöra utveckling av gemensamma och allmänna värden vid vattnet.

Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1 var på granskning mellan 11 december 2020 - 15 januari 2021.
Detaljplanen är nu inför antagande.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Handlingar

Planbeskrivning pdf (pdf 7,4 MB) Plankarta pdf (pdf 5,6 MB) Planbestämmelser pdf (pdf 392 KB) Samrådsredogörelse doc (doc 2,8 MB) Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 424 KB)

 

Sidan uppdaterades 2021-04-01

Synpunkter på sidan?