Kartor


Bygglovunderlag
Till flera typer av bygglov krävs kartunderlag till en situationsplan. Nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och tomtkartor kan beställas av kommunen. Vad du behöver för kartunderlag till just ditt bygglov kan din bygglovshandläggare svara på.

 

Övriga kartprodukter
Vi framställer även andra kartprodukter och gör uttag ur kommunen primärkarta och kan leverera dessa i tryckt form och flera digitala format. Du är välkommen att höra av dig om dina önskemål.

 

Alla utritade och digitala kartor som lämnas från kommunen redovisas i höjdsystem RH2000 och koordinatsystem SWEREF 99 12 00.

Kartprodukterna debiteras enligt gällande taxa.

Kontakta oss för beställning eller frågor angående kartprodukter.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och GIS-ingenjör
Elin Strandberg
Telefon: 0532-170 89
E-post: elin.strandberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-07-19

Synpunkter på sidan?