Energideklaration

Energideklaration

Energideklaration är ett dokument som påvisar hur mycket energiförbrukning som går åt i ett hus. Dessa deklarationer är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Även den som bygger nytt hus behöver upprätta en energideklaration. Genom energideklarationen ska fastighetsägaren få en överblick över byggnadens energiförbrukning samt inomhusmiljö. En energideklaration gäller i 10 år.

Här följer en lista över byggnader som behöver göra en energideklaration:

 • Byggnader som har en golvarea över 250 kvadratmeter och som besöks ofta av allmänheten.
 • Byggnader som exempelvis har bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 • Byggnader som är nybyggda eller ska säljas.

Här följer en lista över byggnader som inte behöver göra en energideklaration:

 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter
 • Hemliga byggnader
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla, enligt Plan- och bygglagen 3:12 om åtgärdsförslag inte kan lämnas.

Följande uppgifter ska finnas med i en energideklaration:

 • Den uppvärmda arean i en byggnad.
 • Användningen av uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighets-el.
 • Åtgärdsförslag för att minska på användningen.
 • Byggnadens radonvärde.

Mer information finns på Boverkets hemsida. Länk till Boverkets hemsida.
Sidan uppdaterades 2020-10-20

Synpunkter på sidan?