Plan- och bygglagstaxa

Under året 2020 har bygglovsprövning varit gratis för privatpersoner och föreningar i och med Covid-19, men under hösten har det arbetats fram ett nytt förslag till bygglovstaxa som tagits fram med hjälp av ett underlag från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2020-11-11

Synpunkter på sidan?