Information om Covid-19, läs mer här.

Plan- och bygglagstaxa

Nu finns den nya plan- och bygglagstaxan från och med 1 januari 2021. 
Den har arbetats fram under hösten 2020 och fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 173.

Plan- och bygglagstaxa

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2021-02-12

Synpunkter på sidan?