Plan- och bygglagstaxa

Nu finns den nya plan- och bygglagstaxan som gäller från och med 1 januari 2023. 
Den har arbetats fram under hösten 2022 och fastställdes av kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 214.

Plan- och bygglagstaxa

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2023-01-16

Synpunkter på sidan?