Plan- och bygglagstaxa

Nu finns den nya plan- och bygglagstaxan som gäller från och med 1 januari 2022. 
Den har arbetats fram under hösten 2021 och fastställdes av kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 135.

Plan- och bygglagstaxa

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2022-01-04

Synpunkter på sidan?