Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du planerar att schakta, gräva eller fylla igen mark för att avsevärt ändra dess höjdläge (mer än 0,5 meter). I Åmål finns vissa områden där detaljplanen kräver marklov för att fälla träd eller plantera skog. Med hjälp av kartan kan du hitta information om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan.
Marklov behövs både om du ska gräva i jord eller spränga i berg, förutsatt att du ändrar höjdläget.
 
Schaktning och fyllning i direkt anslutning till byggnadsarbeten behöver inte marklov, eftersom ändringen av marken prövas i bygglovet.

Sidan uppdaterades 2021-02-12

Synpunkter på sidan?