Tekniskt samråd

Kontrollansvarig/Tekniskt samråd

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. I de ärenden Tillväxtenheten bedömer att tekniskt samråd ej krävs behövs heller inte en kontrollansvarig. Tillsammans med ansökan ska du också lämna in en anmälan på vilken kontrollansvarig du vill använda i ärendet. De som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade.

Den kontrollansvarige ska;

  • Hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen, de bestämmelser och villkor som gäller följs
  • Vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök

När du fått ditt beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och handlingar i ärendet. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan även de närvara vid behov.

Sidan uppdaterades 2019-08-12

Synpunkter på sidan?