Startbesked

Startbesked

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. Om det inte behövs något tekniskt samråd, kan vi ge startbesked redan i samband med att beslutet om lov tas, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

OBS! Påbörja inte arbetet innan du fått startbesked! Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked får Tillväxtenheten enligt PBL ta ut en byggsanktionsavgift.

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?