Slutsamråd

Slutsamråd

När byggnationen närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd som kommunen kallar till. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Vilka ska kallas till slutsamråd:

  • Byggherren
  • Den eller de kontrollansvariga
  • Övriga som kommunen tycker bör vara med

Vad ska gås igenom på mötet:

  • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
  • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
  • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • den kontrollansvariges utlåtande,
  • annan dokumentation över arbetets utförande,
  • behov av andra åtgärder, och
  • förutsättningarna för ett slutbesked

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?