Platsbesök

Platsbesök

I de flesta fall ska bygg- och miljönämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Hur många besök och när bestäms under det tekniska samrådet. Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggprojekt.

I övriga fall ska arbetsplatsbesök göras om två förutsättningar är uppfyllda.

  • Ett tekniskt samråd ha genomförts innan startbeskedet har lämnats
  • Bygg- och miljönämnden bedömer att ett arbetsplatsbesök inte är onödigt

Vid enklare byggen krävs inte något arbetsplatsbesök.

 

Vid besöket ska byggherren och den som är kontrollansvarig vara med. Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna.

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?