Ansökan

Ansökan om lov + handlingar/blanketter
Din ansökan kommer till Tillväxtenheten. Ärendet registreras och kontrolleras så att alla ritningar och blanketter är med. För att underlätta handläggningen och för att ansökan ska få en säker prövning är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du gärna ta kontakt med oss på Tillväxtenheten så hjälper vi dig.

De handlingar du skickar in ska vara

  • Skalenliga.
  • Ritat på blankt vitt papper (ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper).
  • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
  • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.

 

Det här behöver du skicka in

  • Ansökan
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Fasadritningar
  • Planritning (möblerad)
  • Kontrollplan
  • Situationsplan

 

Ev. kompletteringsbegäran
Om handlingarna inte är kompletta skickas en begäran om komplettering till dig. Handläggningen av ärendet fortsätter inte förrän ärendet är komplett.

Om den sökta åtgärden kräver en strandskyddsdispens kommer vi kräva en komplettering gällande strandskyddsansökan och lämna över ärendet till Miljöenheten. Tillväxtenhetens granskning och handläggning av ärendet fortsätter efter att vi har fått besked om strandskyddsdispensen har beviljats eller avslagits. Handläggningstiden på 10 veckor enl. PBL kommer inte att påbörjas innan det att strandsdispensen har fastställts.

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?