Bygglov och anmälan

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till det du redan har. Du behöver det också om du vill ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank, sätta upp skyltar och en del annat. Här kan du läsa om när du behöver bygglov och när du inte behöver det.

För att ansöka om bygglov ska du fylla i en blankett, dessa finns under fliken Blanketter. Vid frågor kring dessa kontaktar ni vår administratör. Enligt plan- och bygglagen ska ett ärende handläggas inom en 10 veckors-period, från att ansökan är komplett. För att en ansökan ska anses vara komplett så ska följande handlingar lämnas till Samhällsbyggnadsenheten.

- Ansökan/anmälan - med information om fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter samt den tilltänka åtgärden.
- Planritning - som visar hur byggnaden är disponerad.
- Situationsplan - som ska ha mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränser.
- Fasadritning - det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
- Eventuellt nybyggnadskarta - På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränser. Kartan beställas av plan- och GIS-ingenjör.

 
Fackmannamässigt utförda ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. De ska vara tydliga, skalenliga 1:100, måttsatta och utskrivna eller kopierade på vitt papper. Generellt gäller att ju tydligare, lättförståeliga och kompletta handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. I vissa fall ska även grannar höras och ta del av handlingarna. Detta innebär att även de berörda ska förstå vad som framgår ur handlingarna.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 08:00-16:00.


Biträdande samhällsbyggnadschef
Sören Linder
Telefon: 0532-172 78
E-post: soren.linder@amal.se 

Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2023-05-04

Synpunkter på sidan?