Information om Covid-19, läs mer här.

Välkommen till planering, bygglov och kartor!

Med tanke på den rådande pandemin är Samhällsbyggnadsenheten stängd tills vidare.

Vi tar endast emot förbokade besök!

Vi värnar om ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande i Åmåls kommun!

Här hittar du information som berör samhällsplanering, bygglov, kartor samt strandskydd.

Bygglovsansökan/anmälan skickas till bygg.miljo@amal.se

Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadschef  
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se
Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se
Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se
Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se
Samhällsbyggnadsstrateg
Jana Gustafsson
Telefon: 0532-170 75
E-post: jana.gustafsson@amal.se
Administratör
Jenny Apelgren 
Telefon: 0532-174 95
E-post: jenny.apelgren@amal.se
Nämndsekreterare
Telefon: 0532-173 44

KONTAKTINFORMATION
Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål, Norrtullhuset.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.

E-post: bygg.miljo@amal.se
Telefon: 0532-170 00

Telefontider till plan- och bygglovsingenjörerna:
Måndag, onsdag och fredag: kl. 9:00-11:00

Länkar
Boverket

Sidan uppdaterades 2022-01-18

Synpunkter på sidan?