Välkommen till planering, bygglov och kartor

Vi värnar om ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande i Åmåls kommun!

Här hittar du information som berör samhällsplanering, bygglov, kartor samt strandskydd.

Bygglovsansökan/anmälan skickas till bygg.miljo@amal.se

Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadschef  
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se
Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se
Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se
Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se
Samhällsbyggnadsstrateg
Jana Gustafsson
Telefon: 0532-170 75
E-post: jana.gustafsson@amal.se
Administratör
Kerstin Franzén 
Telefon: 0532-174 95
E-post: kerstin.franzen@amal.se
Nämndsekreterare
Telefon: 0532-173 44

 

KONTAKTINFORMATION
Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.

E-post: bygg.miljo@amal.se
Telefon: 0532-170 00

Telefontider till plan- och bygglovsingenjörerna:
Måndag, onsdag och fredag: kl. 9:00-11:00

Länkar
Boverket

Sidan uppdaterades 2022-09-05

Synpunkter på sidan?