Välkommen till planering, bygglov och kartor

Vi värnar om ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande i Åmåls kommun!

Här hittar du information som berör samhällsplanering, bygglov, kartor samt strandskydd.

Bygglovsansökan/anmälan skickas till bygg.miljo@amal.se

Kontaktuppgifter

 Samhällsbyggnadschef  
 Björn Wennerström
 Telefon: 0532-170 63
 E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se
 Samhällsbyggnadsstrateg
 Jana Gustafsson
 Telefon: 0532-170 75
 E-post: jana.gustafsson@amal.se
 Plan- och bygglovsingenjör
 Fatima Åhl Sjöberg
 Telefon: 0532-170 80 (se telefontider)
 E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se
 Plan- och bygglovsingenjör
 Frida Roth
 Telefon: 0532-170 65 (se telefontider)
 E-post: frida.roth@amal.se
 Nämndsekreterare
 Telefon: 0532-173 44
 Administratör
 Kerstin Franzén 
 Telefon: 0532-174 95
 E-post: kerstin.franzen@amal.se

 

KONTAKTINFORMATION
Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.

E-post: bygg.miljo@amal.se
Telefon: 0532-170 00

Telefontider till plan- och bygglov:
Måndag, onsdag och fredag: kl. 9:00-11:00

Länkar
Boverket

Sidan uppdaterades 2022-11-24

Synpunkter på sidan?