Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Åmåls kommun

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut om utvidgningar av strandskyddsområden i Åmåls kommun. Länsstyrelsen har, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inkomma med eventuella synpunkter på förslagen senast den 2 juli 2013.

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?